foldhelmet3


Wannabee

4 Following 0 Followers 0 Helpful Vote

foldhelmet3

Not selected

ABOUT ME

SOCIAL MEDIA PRESENCE

BASIC INFORMATION

รับจำนองขายฝาก บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท สินทรัพย์ รับจำนองขายฝาก บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท สินทรัพย์ที่จำนองได้ WRITTEN BY ทนายแมน ON 20 AUGUST 2020. POSTED IN บทความ.ก่อนที่จะมาบอกเรื่องเงินทองอะไรซึ่งสามารถจำนองได้บ้าง คนเขียนขอเอ่ยถึงความหมายของคำว่า “ จำนำ ” ก่อนนะคะ จำนองเป็นสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการจ่ายชำระหนี้ โดยไม่มอบเงินนั้นให้แก่เจ้าหนี้ ตาม เปรียญพ.พ. มาตรา 702 วรรคแรกซึ่งผู้รับจำนำจะเป็นผู้ที่ได้รับจ่ายและชำระหนี้จากสินทรัพย์ที่จำนองก่อนเจ้าหนี้ทั่วไปที่ไม่มีการจำนองอะไรไว้ อีกทั้งไม่ต้องคำนึงว่าสินทรัพย์นั้นได้โอนไปให้บุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ ตาม เปรียญพ.พ. มาตรา 702 วรรคสอง เพราะเหตุว่าจำนองย่อมตกติดไปพร้อมกับทรัพย์สมบัตินั้นเมื่อรู้เรื่องความหมายของคำว่า “ จำนอง ” แล้ว มาดูเรื่องสินทรัพย์ที่จำนำได้กันจ้ะป.พ.พ. มาตรา 703 วางหลักไว้ว่า อสังหาริมทรัพย์นั้นอาจจำนองได้ไม่ว่าชนิดอะไรก็แล้วแต่สังหาริมทรัพย์ต่อไปนี้ก็บางทีอาจจำนองได้เหมือนกัน หากว่าได้ลงบัญชีไว้แล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นเรือระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปแพสัตว์พาหนะสังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งกฎหมายแม้กำหนดไว้ให้ลงทะเบียนเฉพาะการจากหลักในมาตรานี้ เห็นได้ว่าทรัพย์สมบัติที่จำนำได้นั้น เป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ และ สังหาริมทรัพย์พิเศษ เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ทั่วไปจะนำมาจำนองมิได้ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่นิยมเอามาจำนำเป็นประกันการจ่ายชำระหนี้ตัวอย่างเช่น ที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน หากบุคคลภายนอกจะจำนำทรัพย์สินของตนเองเป็นประกันหนี้สินบุคคลอื่นจำต้องจ่ายได้หรือเปล่า ?คำตอบคือ ได้ โดยอาศัยหลักใน เปรียญพ.พ. มาตรา 709 แต่สิ่งจำเป็นคือ ผู้จำนองควรจะเป็น รับจำนองขายฝาก บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท ผู้ครอบครองในขณะนั้น ถึงจะเอาสินทรัพย์นั้นจำนำได้ โดยการทำเป็นหนังสือและนำไปลงบัญชีต่อบุคลากรข้าราชการที่มีอำนาจ กล่าวอีกนัยหนึ่งกรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดิน ตาม เปรียญพ.พ. มาตรา 714ดังเช่น นาย A ไปกู้ยืมเงินนาย B จำนวนเงิน 2 ล้านบาท โดยให้นาย C นำที่ดินของนาย C ไปลงบัญชีจำนองเป็นประกันการใช้หนี้ที่ที่ทำการที่ดิน เห็นได้ว่าสินทรัพย์ที่จำนำเป็นของนาย C ผู้จำนองเพื่อประกันหนี้สินอันบุคคลอื่นจะต้องชำระ จึงสามารถทำได้ มีผลบริบูรณ์บังคับได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จุดเด่นของการรับจำนองที่ดินการจำนำมีจุดเด่นทั้งยังต่อผู้จำนองและก็ผู้รับจำนำที่ดิน ดังต่อไปนี้เป็นการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฏหมายและไม่เป็นอันตรายเนื่องด้วยมีการขึ้นทะเบียนต่อหน้าข้าราชการที่ที่ทำการที่ดินค่าธรรมเนียมสำหรับการทำสัญญาที่ที่ทำการที่ดินไม่สูง นั่นเป็นเพียงแค่ 1% ของวงเงินจำนองเพียงแค่นั้นผู้จำนองจะค่อยข้างดีกว่าจากการจำนำในครั้งนั้นเนื่องจากผู้รับจำนองจะไม่อาจจะยึดทรัพย์สินได้เลยในทันทีวิธีเลือกผู้รับจำนำบ้านที่ดินที่ใช่และก็ไม่เป็นอันตรายเมื่อถึงขั้นตอนสำหรับในการเลือกพิจารณาถึงบริษัทหรือหน่วยงานที่รับจำนองที่ดิน ผู้จำนองจำเป็นต้องไต่ตรองให้ถี่ถ้วยโดยคิดถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมเป็นหลัก โดยปัจจุบันสามารถจำนองที่ดินได้ทั้งกับแบงค์แล้วก็บริษัทเอกชนต่างๆซึ่งสิ่งที่จะสามารถใช้เพื่อประกอบการพินิจพิเคราะห์เป็นความน่านับถือขององค์กร ธนาคาร หรือบริษัทที่รับจำนำที่ดินจำนวนของวงเงินที่อนุมัติให้กู้ระยะเวลาผ่อนชำระแล้วก็อัตราค่าดอกเบี้ยเมื่อนึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับในการจะจำนองที่ดินโน่นเป็นการอ่านสัญญาอย่างระมัดระวังเพื่อศึกษาเล่าเรียนข้อแม้และไม่ให้กำเนิดข้อบกพร่องในอนาคต การจำนอง คือคำสัญญาที่ผู้จำนองใช้ เงินของตัวเองเป็นประกันการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยนำไปขึ้นทะเบียนยี่ห้อไว้เป็นประกัน เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้ มีสิทธิบังคับเงินที่จำนำได้ ผู้จำนองบางทีอาจจะเป็นตัวลูกหนี้เองที่เอาเงินทองมาจำนองเจ้าหนี้(ลูกหนี้ชั้น ต้น)หรือบุคคลอื่นอื่นเอาสินทรัพย์มาจำนำเจ้าหนี้ก็ได้ (มือที่สาม) ลักษณะของข้อตกลงจำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรคแรก บัญญัติว่า “อันว่าจำนองนั้น เป็นสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จำนองเอาสินทรัพย์ตราไว้แก่บุคคลอีกคน หนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำเป็นการรับรอง รับจำนองขายฝาก บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท การจ่ายและชำระหนี้โดยไม่ส่งเงินทอง นั้นให้แก่ผู้รับจำนำ” วรรคสอง ข้อบังคับว่า “ผู้รับจำนองถูกใจที่กำลังจะได้รับใช้หนี้ใช้สินจากทรัพย์สินที่จำนำก่อนเจ้าหนี้สามัญ ไม่พักจำเป็นต้องพินิจว่าเจ้าของในสินทรัพย์ จะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้ว หรือหาไม่”ลักษณะของคำสัญญาจำนอง 1.ผู้จำนอง คือ 1.1 ตัวลูกหนี้เอง หรือ 1.2 บุคคลอื่นนำเงินมาจำนองกับเจ้าหนี้ 2. คำสัญญาจำนำจำเป็นต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อบุคลากรข้าราชการผู้จำนองจำต้องเอาเอกสารที่แสดงถึงสิทธิในเงินทอง อาทิเช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ ไปลงทะเบียนต่อพนักงานข้าราชการ เพื่อเงินทองของ ผู้จำนองผูกพันหนี้ประธาน โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งเงินทองที่จำนำ ทั้งนี้ผู้รับจำนองต้องเป็นเจ้าหนี้และหนี้จำนองที่เป็นประกันควรจะเป็น หนี้ที่สมบูรณ์ด้วยข้อบังคับกำหนดแบบของสัญญาจำนำไว้ต้องทำเป็นหนังสือรวมทั้งลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ (ตามมายี่ห้อ 714)นอกนั้นต้องมีเนื้อความที่ระบุถึงทรัพย์สินที่จำนำ (ตามมายี่ห้อ 704)รวมทั้งวงเงินที่จำนองด้วย (ตามมายี่ห้อ 708)ถ้าหากข้อตกลงไม่มีข้อความดังที่กฎหมายบังคับ ข้าราชการจะไม่ลงบัญชีจำนองให้ การมอบโฉนดที่ดินหรือที่ดิน นส.3 ให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้โดยไม่ได้ไปลงบัญชีจำนำ ไม่ถือเป็นการจำนำ 3.สินทรัพย์ที่จำนำได้ เป็นตามมายี่ห้อ 703 วรรคแรก ข้อกำหนดว่า “อันอสังหาริมทรัพย์นั้นอาจจำนำได้ไม่ว่าชนิดอะไรก็ตาม” วรรคสอง ข้อกำหนดว่า “สังหาริมทรัพย์อันจะกล่าวตั้งแต่นี้ต่อไปก็อาจจำนองได้ดุจกัน แม้ว่าได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมาย เป็น (1)เรือ มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป (2)แพ (3)สัตว์พาหนะ (4)สังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งกฎหมายถ้าหากกำหนดไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ”อสังหาริมทรัพย์ที่จำนำได้ อย่างเช่น โฉนดที่ดิน,บ้าน,โรงเรือน,สิ่งปลูกสร้าง รับจำนองขายฝาก บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท ฯลฯ สังหาริมทรัพย์ โดยธรรมดาจำนองไม่ได้ อย่างเช่น รถยนต์,ทองคำ,นาฬิกา ฯลฯ แม้กระนั้นหากเป็นสังหาริมทรัพย์พิเศษตามมาตรา 703 วรรคสอง ก็เลยจะลงบัญชีจำนำได้หลักเกณฑ์สำหรับการจำนำ 1. ผู้จำนองควรเป็นผู้ครอบครองบาปสิทธิในทรัพย์ที่จะจำนอง 2. สัญญา จำนำ จะต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็นำไปลงบัญชีต่อบุคลากรข้าราชการ มิฉะนั้นคำสัญญาจำนำกลายเป็นโมฆะไม่มี ผลผูกพันแก่คู่สัญญาแต่อย่างใด สำหรับการกู้ยืมเงินนั้นมีอยู่เสมอ ที่ผู้กู้ได้นำเอาโฉนดที่ดินของตนเองไปมอบให้แก่ผู้ให้กู้รักษาไว้เฉยๆเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับในการใช้หนี้ใช้สิน โดยไม่มีวิธีการทำเป็นหนังสือและไม่ได้นำไปจดทะเบียนต่อพนักงานข้าราชการ ในกรณีเช่นนี้ไม่ใช่การจำนำ ผู้ให้กู้หาได้มีสิทธิใดๆในที่ดินตามโฉนดแต่อย่างใด คงจะได้แต่เพียงกระดาษโฉนดไว้ภายในถือครองเท่านั้น เพราะฉะนั้น หากผู้ให้กู้ ปรารถนาที่จะให้เป็นการจำนำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ต้องทำเป็นหนังสือรวมทั้งนำไปขึ้นทะเบียนต่อพนักงานข้าราชการ 3. จำต้องไปขึ้นทะเบียนต่อบุคลากรข้าราชการที่มีอำนาจรับจดทะเบียนจำนำตามกฎหมาย กล่าวคือก. ที่ดินที่มีโฉนดจำต้องนำไปลงบัญชีที่กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา) หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือที่ทำการที่ดินจังหวัด (สาขา) ซึ่งที่ดินนั้นจำต้องอยู่ในเขตอำนาจ ข. ที่ดินที่ไม่มีโฉนด ตัวอย่างเช่นที่ดิน น.ส. 3 จะต้องไปลงบัญชีที่อำเภอ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจ ค. การจำนำเฉพาะบ้านหรือสิ่งก่อสร้างไม่รวมที่ดินจำเป็นต้องไปขึ้นทะเบียนจำนองที่อำเภอ

OUR WEDDING

Date
Sep 05, 2019
Season
Registered
Role
Colors
Hashtag
Theme
Location
Honeymoon
Setting
No. of Guests

OUR ENGAGEMENT

Engagement
 
Location
 
Cut
 
Stone
 

SIGNIFICANT OTHER

Where did you meet?
 
How long have you been together?
 
My silliest nick/pet name for SO
 
Our favorite type of date night
 
Our favorite date food
 
Find Amazing Vendors